Language document

Date

23 May 2012

Type of document

Official reports and TOR's

Country

Algemeen ambtsbericht Azerbeidzjan van 2012

Date

23 May 2012

In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Azerbeidzjan beschreven, voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Azerbeidzjan en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van eerder verschenen algemene ambtsberichten over de situatie in Azerbeidzjan (laatstelijk maart 2010) en beslaat de periode maart 2010 tot en met april 2012.