Language document

Date

01 Mar 2016

Type of document

Reports

Keyword

Sexual offence
Child sexual abuse
Youth prostitution

Herziening van de zedendelicten?

Date

01 Mar 2016

Een analyse van Titel XIV, Tweede Boek, Wetboek van Strafrecht met het oog op samenhang, complexiteit en normstelling

In dit rapport wordt onderzocht of er aanleiding bestaat om de zedentitel grondig te herzien. Het betreft een onderzoek naar de vraag of de zedentitel in termen van interne samenhang, begrijpelijkheid, en normstelling nog adequaat functioneert.

Auteurs: K. Lindenberg en A.A. van Dijk.

Klik hier voor de reactie van de minister van Veiligheid en Justitie op dit rapport.