Language document

Date

13 Dec 2011

Type of document

Directives

Keyword

Sexual exploitation
Minderjarigen
Child pornography

Organization

European Parliament

Richtlijn 2011/92/EU

Date

13 Dec 2011

Richtlijn 2011/29/EU van 13 december 2011 is er ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad.