Language document

Date

04 Oct 2011

Type of document

Criminal law

Keyword

Human trafficking / trafficking in persons
Labour exploitation
Other exploitation

Organization

Court of Den Bosch

Rechtbank 's-Hertogenbosch, ECLI:NL:RBSHE:2011:BT6501, 04-11-2011

Date

04 Oct 2011

Verdachte wordt veroordeeld wegens mensenhandel (arbeidsuitbuiting seizoensarbeiders).