Language document

Date

20 Dec 2011

Type of document

Questions of parliament

kv-tk-2011Z26821 Vragen van de leden Karabulut en Ulenbelt (beiden SP) aan de ministers voor Immigratie en Asiel en van Veiligheid en Justitie en aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de klopjacht op de negroïde werkster (ingez

Date

20 Dec 2011