Taal document

Datum

28 dec 2015

Documentsoort

Memorie van Toelichting

Thema

Trefwoord

Computercriminaliteit
Mensenhandel
Kinderporno
Kinderpornografie

Organisatie

Tweede Kamer

Wijziging van de wet i.v.m. de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (MvT)

Datum

28 dec 2015

Dit wetsvoorstel beoogt het juridische instrumentarium voor de opsporing en vervolging van computercriminaliteit te versterken en vormt een uitwerking van eerdere toezeggingen aan de Tweede Kamer alsmede van het in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte-Asscher. Het wetsvoorstel sluit aan bij de snelle ontwikkelingen van de technologie, het internet en computercriminaliteit en zet de lijn voort die is ingezet met de Wet computercriminaliteit (inwerkingtreding 1 maart 1993) en de Wet computercriminaliteit II (inwerkingtreding 1 september 2006). Daarmee zijn voor de bestrijding van computercriminaliteit wijzigingen aangebracht in het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht.