Taal document

Datum

26 mei 2015

Documentsoort

Werkinstructies IND

Trefwoord

Artikel 8 EVRM
IND-werkinstructie

Organisatie

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Werkinstructie 2015/4 (AUA): Richtlijnen voor de toepassing van artikel 8 EVRM

Datum

26 mei 2015

Dit is geen beleidsdocument. Het bevat geen harde regels die altijd op dezelfde manier moeten worden toegepast. De toets aan artikel 8 EVRM is immers een afweging van alle aangevoerde omstandigheden van het individuele geval. Het individuele geval verschilt van casus tot casus en daarmee kan het gewicht dat aan de aangevoerde omstandigheden moet worden toegekend verschillen.