Taal document

Datum

01 jan 2015

Documentsoort

Werkinstructies IND

Thema

Trefwoord

Asielprocedure
IND-werkinstructie

Werkinstructie 2014/10: Inhoudelijke beoordeling (asiel)

Datum

01 jan 2015

Op 20 juli 2015 moet de richtlijn 2013/32/EU (verder: de Procedurerichtlijn) in de Nederlandse wet- en regelgeving zijn geïmplementeerd. De richtlijn bevat gemeenschappelijke normen waaraan een asielprocedure dient te voldoen. Een van deze normen is dat de rechterlijke toets over de beoordeling van de geloofwaardigheid een volledig en ex nunc onderzoek van zowel de feitelijke als juridische gronden omvat. Het is daarmee van groot belang om de door de IND verrichte toetsing van de geloofwaardigheid zo inzichtelijk mogelijk te maken.