Taal document

Datum

28 jun 2016

Documentsoort

Overheidspublicaties

Thema

Land

Trefwoord

Asiel
Asielprocedure
Asielzoeker
Mensenhandel
Mensensmokkel

Organisatie

Tweede Kamer

Vragen van het lid Keijzer (CDA) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Datum

28 jun 2016

Vragen van het lid Keijzer (CDA) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de screening van asielzoekers in 2015 naar aanleiding van een enquête onder 800 politieagenten in Europa door de Europese Politievakbond (ingezonden 28 juni 2016).

N.B.

Vraag 5

Zijn alle gegevens inmiddels uitgewisseld tussen de verschillende diensten zoals de politie (Afdeling Vreemdelingen Identificatie Mensenhandel), Immigratie- en Naturalisatiedienst, Nationaal Coördinator Terrorismebestrij-ding, Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel, en inlichtingen- en veiligheidsdiensten? Zijn alle gegevens beoordeeld? Zo ja, tot welke informatie heeft dat geleid en hoe is daarop geacteerd? Zo nee, waarom niet?