Taal document

Datum

01 nov 2013

Documentsoort

Rapporten

Trefwoord

Misbruik B8/3 (B9)
Valse aangifte

Organisatie

WODC

Vooronderzoek oneigenlijk gebruik Verblijfsregeling Mensenhandel

Datum

01 nov 2013

Onderzoek uitgevoerd door Regioplan Beleidsonderzoek in samenwerking met prof. dr. Joanne van der Leun, afdeling Criminologie van de Universiteit Leiden. In het rapport is vooronderzoek gedaan naar de mogelijkheid om oneigenlijk gebruik van de Verblijfsregeling Mensenhandel te meten en te kwantificeren.

Vindplaats rapport op de website van WODC, klik hier.