Taal document

Datum

26 okt 2016

Documentsoort

Overheidspublicaties

Land

Trefwoord

Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)

Organisatie

Eerste Kamer

Voorlopig verslag van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie betreffende de wijziging Wrp (33885)

Datum

26 okt 2016

Op 25 oktober 2016 heeft de commissie naar aanleiding van het voorbereidend onderzoek betreffende de wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Wrp) een aantal vragen gesteld en een aantal opmerkingen gemaakt.