Taal document

Datum

15 nov 2016

Documentsoort

Jurisprudentie

Thema

Land

Trefwoord

Veroordeling mensenhandel

Organisatie

Rechtbank Amsterdam

Veroordeling mensenhandel, Rechtbank Amsterdam, 11-11-2016

Datum

15 nov 2016

Op 11 november 2016 heeft de Rechtbank Amsterdam verdachte veroordeeld van het ten laste gelegde feit mensenhandel. Hierbij wordt verdachte schuldig bevonden van mensenhandel ten aanzien van drie vrouwen gedurende een periode variërend van een half jaar tot meerdere jaren. De rechtbank overwoog dat bij gedwongen tewerkstelling in de seksindustrie per definitie sprake is van uitbuiting, want de lichamelijke integriteit is dan altijd in het geding. Het feit dat slachtoffers wellicht in een eerder stadium vrijwillig voor de prostitutie hadden gekozen, doet daar niet aan af.  Volgens de rechtbank was de kern van het handelen van verdachte, zoals blijkt uit rechtsoverweging 8.3, de constante dwang jegens de slachtoffers, misleiding van deze jonge vrouwen, het misbruik van de kwetsbare positie van die vrouwen en het emotionele overwicht dat verdachte en haar medeverdachten hadden op de vrouwen. De rechtbank overwoog verder dat het optreden van verdachte (en medeverdachten) getuigt van het ontbreken van elk respect jegens de slachtoffers, die zij slechts als productiemiddelen beschouwden. Ook ging zij voorbij aan hun belangen. Zij zorgden ervoor dat slachtoffers het gevoel kregen deel uit te maken van de familie. Tekenend is het feit dat verdachte 'mama' werd genoemd en dat de slachtoffers "thuis" konden komen (nadat zij voldoende hadden verdiend). Naar het oordeel van de rechtbank kan uit het oogpunt van vergelding, speciale en algemene preventie bij de bepaling van de omvang van de aan verdachte op te leggen straf alleen worden volstaan met een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van langere duur. Verdachte is veroodeeld tot een gevangenisstraf van 6,5 jaren. Hierbij wordt de tijd die door veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoorlegging van die straf in mindering gebracht.

In deze zaak waren verschillende verdachten. Sommige verdachten zijn veroordeeld en sommige verdachten zijn vrijgesproken. De opgelegde straf variërt hierbij ook.