Taal document

Datum

03 mrt 2017

Documentsoort

Jurisprudentie

Thema

Land

Trefwoord

Gedwongen prostitutie
gewoontewitwassen
Dwangmiddelen

Organisatie

Rechtbank Amsterdam

Veroordeling mensenhandel, 23 feb 2017, Rechtbank Amsterdam

Datum

03 mrt 2017

De Rechtbank Amsterdam veroordeelt een verdachte voor mensenhandel tot een gevangenisstraf van 18 maanden. De rechtbank acht de voortgezette handeling van mensenhandel en het een gewoonte maken van witwassen bewezen. De verdachte heeft volgens de rechtbank gebruikt gemaakt van de in artikel 273f eerste lid sub 1 genoemde dwangmiddelen; misleiding en misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht. Daarnaast is verdachte een liefdesrelatie aangegaan met het slachtoffer. De handelswijze van de verdachte in combinatie met de dwangmiddelen levert gezien de aard van de handelingen uitbuiting op. Verdachte is vrijgesproken van artikel 273f sub 1,3 en 6.