Taal document

Datum

06 mei 2013

Documentsoort

Ambtsberichten en TOR's

Land

Verkort ambtsbericht Ivoorkust van 2013

Datum

06 mei 2013

In dit verkort ambtsbericht wordt de situatie in Ivoorkust beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Ivoorkust en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Ivoriaanse asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van eerdere ambtsberichten over de situatie in Ivoorkust (laatstelijk maart 2012). Het verkort ambtsbericht beslaat de periode van april 2012 tot 31 maart 2013.