Taal document

Datum

14 mrt 2014

Documentsoort

Rapporten

Thema

Land

Trefwoord

Terugkeer
Gedwongen huwelijk/Huwelijksdwang
Besnijdenis
Adequate opvang

Organisatie

Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM)
Terre des Hommes Nederland

Van je familie moet je het hebben; Een verkennend onderzoek naar de achtergronden en (on)mogelijkheden voor terugkeer van Guineese slachtoffers van mensenhandel

Datum

14 mrt 2014

Het is onverantwoord om slachtoffers van mensenhandel in Nederland terug te sturen naar hun thuisland Guinee. Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) en Terre des Hommes roepen de Nederlandse overheid gedwongen terugkeer voor deze slachtoffers voorlopig op te schorten totdat er maatregelen zijn genomen om hen op te vangen en te begeleiden. Met rond de vijftig slachtoffers per jaar belanden er opvallend veel slachtoffers van mensenhandel uit het West Afrikaanse land in Nederland.