Taal document

Datum

14 dec 2012

Documentsoort

Overige documenten overheid

Land

trb-2012-november Maandbericht november 2012

Datum

14 dec 2012

Data ratificatie en inwerkingtreding Protocol inzake voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschijdende georganiseerde misdaad, in Ivoorkust.

Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, november 2012