Taal document

Datum

03 jul 2012

Documentsoort

Overige documenten overheid

trb-2012-juni Maandbericht juni 2012

Datum

03 jul 2012

Datum ratificatie door Burundi van "Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad" en datum ratificatie door Finland van "Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel".

Tractatenblad van het Koninkrijk de Nederlanden, juni 2012