Taal document

Datum

30 jul 2012

Documentsoort

Overige documenten overheid

trb-2012-juli Maandbericht juli 2012

Datum

30 jul 2012

Betreft data ratificate door Ethiopië en Nauru van "Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad".

Tractatenblad van het Koninkrijk de Nederlanden, juli 2012