Taal document

Datum

29 dec 2011

Documentsoort

Overige documenten overheid

trb-2011-december Maandbericht december 2011

Datum

29 dec 2011

Data ratificatie door Micronesia van het  Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad.

Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, december 2012