Taal document

Datum

24 jul 2009

Documentsoort

Overige documenten overheid

trb-2009-juni Maandbericht juni 2009

Datum

24 jul 2009

Data ratificatie door Jordanië, Qatar en Togo van het Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad.
Data ratificatie door Macedonië, Voormalige Joegoslavische Republiek van het Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel.

Tractatenblad van het Kninkrijk der NEderlanden, juni 2009