Taal document

Datum

15 mei 2009

Documentsoort

Overige documenten overheid

trb-2009-april Maandbericht april 2009

Datum

15 mei 2009

Data ratificatie door Luxumburg en Maleisië van het Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad.
Data ratificatie door Luxumburg, Turkije en Spanje van het Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel.

Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, april 2009