Taal document

Datum

24 sep 2015

Documentsoort

Rapporten

Land

Trefwoord

Mensenhandel

Trafficking in Persons Report, Nigeria

Datum

24 sep 2015

Nigeria is een bron-, bestemmings- en doorvoerland  voor vrouwen en kinderen die worden onderworpen aan dwangarbeid en prostitutie. De meeste slachtoffers worden meestal van het platteland gehaald en in mindere mate uit de steden. De vrouwen en meisjes worden vaak gevangen gehouden als huishoudelijke slaaf en/of als prostituee. De jongens moeten vaak dwangarbeid verrichten in de straatverkoop, huishoudelijk werk, mijnbouw, landbouw, textielproductie en in sommige gevallen moeten zij bedelen. De regering van Nigeria voldoet niet volledig aan de minimumnormen die worden gesteld om mensenhandel tegen te gaan en krijgt hierdoor een Tier 2.