Taal document

Datum

24 sep 2015

Documentsoort

Rapporten

Land

Trefwoord

Mensenhandel

Trafficking in Persons Report 2015, Niger

Datum

24 sep 2015

Niger  is een bron-, bestemmings- en doorvoerland voor gedwongen prostitutie, dwangarbeid en slavernij. Slavernijachtige praktijken zijn vooral te vinden in het noordelijke deel van dit land. Jongens worden vaak onderworpen aan dwangarbeid in goudmijnen, landbouw en steenmijnen. Meisjes zijn vaak slachtoffer van huishoudelijke slavernij of gedwongen prostitutie. De regering van Niger voldoet niet volledig aan de minimumeisen die worden gesteld aan het tegengaan van mensenhandel en krijgt hierdoor een Tier 2.