Taal document

Datum

01 mei 2011

Documentsoort

Ambtsberichten en TOR's

Thematisch ambtsbericht staatsburgerschaps- en vreemdelingenwetgeving in Moldavië, Oekraïne en Wit-Rusland

Datum

01 mei 2011

In dit thematisch ambtsbericht worden de staatsburgerschaps- en vreemdelingenwetgeving in Moldavië, Oekraïne en Wit-Rusland beschreven, voor zover deze van belang zijn voor besluitvorming omtrent de terugkeer van vreemdelingen naar hun land van herkomst en als achtergrondinformatie bij asielaanvragen. Dit ambtsbericht is een actualisering van en aanvulling op het Algemeen Ambtsbericht Staatsburgerschaps- en Vreemdelingenwetgeving in de republieken van de voormalige Sovjet-Unie, laatstelijk verschenen in augustus 2002, met name de hoofdstukken aangaande Moldavië, Oekraïne en Wit-Rusland.