Taal document

Datum

01 sep 2011

Documentsoort

Ambtsberichten en TOR's

Land

Thematisch ambtsbericht politieke ontwikkelingen en veiligheidssituatie in Ivoorkust van 2011

Datum

01 sep 2011

In dit thematisch ambtsbericht wordt de situatie in Ivoorkust beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Ivoorkust en voor de besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Ivoriaanse asielzoekers. Dit ambtsbericht is een gedeeltelijke actualisering van eerdere ambtsberichten over de situatie in Ivoorkust (laatstelijk februari 2011). In verband met een besluit over het al dan niet verlengen van het besluit- en vertrekmoratorium voor asielzoekers afkomstig uit Ivoorkust, wordt met name ingegaan op de veiligheidssituatie en de recente politieke ontwikkelingen. Het thematisch ambtsbericht beslaat de periode van maart 2011 tot en met september 2011.