Taal document

Datum

01 jun 2006

Documentsoort

Ambtsberichten en TOR's

Land

Thematisch Ambtsbericht Mensenhandel Roemenië van 2006

Datum

01 jun 2006

In dit thematisch ambtsbericht mensenhandel Roemenië wordt de huidige situatie in Roemenië beschreven voorzover deze van belang is voor de beoordeling van verzoeken voor reguliere verblijfsvergunningen, onder de beperking voortgezet verblijf gerelateerd aan de B9-regeling, van slachtoffers van mensenhandel die afkomstig zijn uit Roemenië. Dit is het eerste thematisch ambtsbericht over mensenhandel in Roemenië.