Taal document

Datum

01 mei 2013

Documentsoort

Ambtsberichten en TOR's

Land

Thematisch Ambtsbericht Documenten Nepal van 2013

Datum

01 mei 2013

In dit thematische ambtsbericht worden Nepalese documenten en procedures besproken voor zover deze van belang zijn voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Nepal en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Nepalese asielzoekers.