Taal document

Datum

01 jun 2012

Documentsoort

Ambtsberichten en TOR's

Land

Thematisch ambtsbericht - Christenen in Egypte

Datum

01 jun 2012

Dit rapport bevat informatie over de positie van de christelijke bevolkingsgroep in Egypte. Het document is opgesteld met het oog op de beoordeling van asielaanvragen van christenen afkomstig uit Egypte.