Taal document

Datum

27 okt 2010

Documentsoort

Ambtsberichten en TOR's

Terms of Reference voor thematisch ambtsbericht staatsburgerschaps- en vreemdelingenwetgeving van Moldavië, Oekraïne en Wit-Rusland

Datum

27 okt 2010

"Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken zoals die tussen het ministerie van Justitie en het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn gemaakt, een overzicht met aandachtspunten die met het oog op de beleidsvorming door de minister voor Immigratie en Asiel en de uitvoeringspraktijk van de IND bespreking behoeven in het door u uit te brengen ambtsbericht met betrekking tot de staatsburgerschaps- en vreemdelingenwetgeving van Moldavië, Oekraïne en Wit-Rusland..."