Taal document

Datum

01 nov 2010

Documentsoort

Ambtsberichten en TOR's

Terms of Reference voor thematisch ambtsbericht staatsburgerschaps- en vreemdelingenwetgeving van Centraal-Azië

Datum

01 nov 2010

"Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken zoals die tussen het ministerie van Justitie en het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn gemaakt, een overzicht met aandachtspunten die met het oog op de beleidsvorming door de minister voor Immigratie en Asiel en de uitvoeringspraktijk van de IND bespreking behoeven in het door u uit te brengen ambtsbericht met betrekking tot de staatsburgerschaps- en vreemdelingenwetgeving van Centraal-Azië..."