Taal document

Datum

25 nov 2011

Documentsoort

Ambtsberichten en TOR's

Land

Terms of Reference voor thematisch ambtsbericht ‘Christenen in Egypte’

Datum

25 nov 2011

"Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een overzicht met aandachtspunten die met het oog op de beleidsvorming door de Minister voor Immigratie en Asiel en de uitvoeringspraktijk van de IND bespreking behoeven in het door u uit te brengen thematisch ambtsbericht met betrekking tot de positie van christenen in Egypte..."