Taal document

Datum

01 mrt 2013

Documentsoort

Ambtsberichten en TOR's

Land

Terms of Reference voor algemeen ambtsbericht Turkije van 2013

Datum

01 mrt 2013

Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een overzicht met aandachtspunten die met het oog op de beleidsvorming door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de uitvoeringspraktijk van de IND bespreking behoeven in het door u uit te brengen ambtsbericht met betrekking tot de algemene situatie in Turkije.