Taal document

Datum

08 okt 2015

Documentsoort

Ambtsberichten en TOR's

Land

Organisatie

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Terms Of Reference voor algemeen ambtsbericht Nigeria van 2015

Datum

08 okt 2015

''Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een overzicht met aandachtspunten die met het oog op de beleidsvorming door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de uitvoeringspraktijk van de IND bespreking behoeven in het door u uit te brengen ambtsbericht met betrekking tot de algemene situatie in Nigeria.''