Taal document

Datum

11 jun 2012

Documentsoort

Ambtsberichten en TOR's

Land

Terms of Reference voor algemeen ambtsbericht Nigeria van 2012

Datum

11 jun 2012

"Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een overzicht met aandachtspunten die met het oog op de beleidsvorming door de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel en de uitvoeringspraktijk van de IND bespreking behoeven in het door u uit te brengen ambtsbericht met betrekking tot de algemene situatie in Nigeria..."