Taal document

Datum

12 mrt 2013

Documentsoort

Ambtsberichten en TOR's

Terms of Reference voor algemeen ambtsbericht Azerbeidzjan van 2013

Datum

12 mrt 2013

"Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een overzicht met aandachtspunten die met het oog op de beleidsvorming door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de uitvoeringspraktijk van de IND bespreking behoeven in het door u uit te brengen ambtsbericht met betrekking tot de algemene situatie in Azerbeidzjan..."