Taal document

Datum

14 mei 2009

Documentsoort

Brieven

Thema

Trefwoord

Orgaanhandel

Subsdiariteitstoets van het voorstel voor een richtlijn inzake kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijke organen, bestemd voor transplantatie (COM(2008)818def) : brief van de vice-voorzitter van de Europese Raad

Datum

14 mei 2009

Antwoord van de Europese Commissie op de opmerkingen van de beide Kamers der Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden : COM(2008)818 – richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliateits- en veiligheidsnormen voor menselijke organen, bestemd voor transplantatie.