Taal document

Datum

01 jan 2012

Documentsoort

Rapporten

Land

Trefwoord

Kinderhandel
Arbeidsuitbuiting
Kinderarbeid

Organisatie

Terre des Hommes Schweiz

Study of migration of youth in mining areas in Tanzania : Geita Gold Mines, Shinyanga Diamond Mines, Kahama Gold Mines

Datum

01 jan 2012

Onderzoek naar migratie van kinderen in het mijngebied van Tanzania. Kinderen belanden vaak in exploitetatieve situaties.