Taal document

Datum

26 apr 2012

Documentsoort

Aanwijzing

stcrt-2012-8227 Richtlijn voor strafvordering mensenhandel in de zin van dienstbaarheid of arbeidsuitbuiting

Datum

26 apr 2012

Staatscourant nr 8227, 26 april 2013