Taal document

Datum

09 jun 2011

Documentsoort

Wetten en besluiten

stcrt-2011-9951 Besluit van ..., houdende wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met nadere regels over het toezicht ter bestrijding van illegaal verblijf na grensoverschrijding

Datum

09 jun 2011

Staatscourant nr. 9951, 9 juni 2011