Taal document

Datum

26 nov 2009

Documentsoort

Wetten en besluiten

Trefwoord

Seksueel misbruik
Minderjarige

stb-2009-544 Wet van 26 november 2009 tot uitvoering van het op 25 oktober 2007 te Lanzarote totstandgekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik (Trb.2008,58)

Datum

26 nov 2009

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, nr. 544, 2009