Taal document

Datum

09 mei 2014

Documentsoort

Rapporten

Thema

Land

Trefwoord

Kindersekstoerisme
Sexting

Organisatie

ECPAT
Plan
Terre des Hommes
Free a Girl

Sexual exploitation of children in Brazil: putting a spot on the problem

Datum

09 mei 2014

Terre des Hommes, Plan Nederland, ECPAT en Free a Girl hebben gezamenlijk een onderzoek uitgevoerd om het probleem van kinderprostitutie in de WK speelsteden in kaart te brengen. Dit is gebeurd aan de hand van bestaande documentatie, interviews met lokale overheden, experts en ngo's. De conclusie van het onderzoek is dat kinderprostitutie een groot probleem is en het lijkt toe te nemen. Alhoewel de nadruk vaak wordt gelegd op kindersekstoerisme is lokale kinderprostitutie een groter probleem. Het boven water halen van echte cijfers blijft lastig. Het onderzoek biedt aanknopingspunten om verder te kijken.