Taal document

Datum

06 nov 2014

Documentsoort

Artikelen

Land

Trefwoord

Mensenhandel

Organisatie

US Department of State

Samenvatting Trafficking in Persons rapport 2014 - Nigeria

Datum

06 nov 2014

In het Trafficking in Persons (TiP) rapport van 2014 komt naar voren dat Nigeria een TIER 2 beoordeling heeft gekregen. Dit houdt in dat Nigeria niet volledig voldoet aan de minimumeisen van de zogenaamde ‘Trafficking Victims Protection Act’ (TVPA). Nigeria spant zich echter wel in om  deze minimumeisen na te leven.