Taal document

Datum

01 jun 2015

Documentsoort

Staatscourant

Trefwoord

Artikel 248 Sr
Strafvorderingsrichtlijn
Strafvordering
Richtlijn
Artikel 248b Sr
Ontucht
Minderjarige

Organisatie

Openbaar Ministerie

Richtlijn voor strafvordering art. 248b Sr.

Datum

01 jun 2015

Deze strafvorderingsrichtlijn is van toepassing op handelen in strijd met artikel 248b Sr. Dit artikel stelt strafbaar het plegen van ontucht met een 16 of 17 jarige minderjarige die zich tegen betaling beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen. Klanten van minderjarigen worden vervolgd ter bescherming van kinderen en hun seksuele integriteit. In deze richtlijn is de feitelijke ontuchtige handeling centraal gesteld. De richtlijn benoemt strafmaat beïnvloedende factoren welke moeten worden gezien als extra, strafverzwarende verwijten.