Taal document

Datum

03 apr 2014

Documentsoort

Publicaties

Land

Trefwoord

Roma
Minderjarige
Criminaliteit

Organisatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Resultaten samenwerkingsprogramma 'Aanpak uitbuiting Roma kinderen' en vervolg 2014-2016

Datum

03 apr 2014

''Het gaat onder meer om een extreem hoge mate van schoolverzuim, overlast in de woonomgeving en in het publieke domein, zeer geringe arbeidsparticipatie en grote uitkeringsafhankelijkheid, en een oververtegenwoordiging in criminaliteit. Binnen een groot aantal van de multi-probleem families is sprake van groepsdruk en slachtofferschap, vooral waar het uitbuiting van kinderen en jonge vrouwen betreft die door leden van de eigen familie worden ingezet voor het plegen van criminaliteit (winkeldiefstal, inbraken en zakkenrollerij).''