Taal document

Datum

18 feb 2015

Documentsoort

Rapporten

Trefwoord

Overige uitbuiting
Bedelarij
Minderjarige

Organisatie

Defence for Children

Research Report: Vulnerability of Bulgarian and Romanian Children to Trafficking in The Netherlands and in Brussels

Datum

18 feb 2015

Dit rapport bevat de belangrijkste bevindingen van een onderzoek naar de "Kwetsbaarheid van Bulgaarse en Roemeense kinderen voor mensenhandel in Nederland en in Brussel (België)". Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het "Mario II Project", een Europees project gericht op het verbeteren van het niveau van bescherming van migrantenkinderen uit Midden- en Zuidoost-Europa (C / SEE) landen die kwetsbaar zijn voor misbruik, uitbuiting en/of mensenhandel.