Taal document

Datum

22 sep 2015

Documentsoort

Strafrecht

Trefwoord

Jeugdprostitutie
Minderjarig
Medewerking verdachte
Ontuchtige Handelingen

Organisatie

Rechtbank Overijssel

Rechtbank Overijssel, ECLI:NL:RBOVE:2015:4347, 22 september 2015

Datum

22 sep 2015

De rechtbank Overijssel heeft verdachte veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden met een proeftijd van twee jaren wegens tegen betaling ontuchtige handelingen te hebben verricht met een minderjarige. De rechtbank oordeelt als volgt.

“Net als de officier van justitie en de raadsman acht de rechtbank hetgeen verdachte ten laste is gelegd wettig en overtuigend bewezen. De beslissing dat verdachte de feiten heeft begaan steunt op de inhoud van bewijsmiddelen die als bijlage aan het vonnis zijn gehecht en daarvan op die wijze deel uitmaken. De rechtbank overweegt dat sprake is van een bekennende verdachte in de zin van artikel 359, derde lid, laatste volzin van het Wetboek van Strafvordering en zal daarom in de bijlage van dit vonnis volstaan met een opsomming van de bewijsmiddelen die tot de bewezenverklaring hebben geleid.”