Taal document

Datum

04 dec 2015

Documentsoort

Strafrecht

Trefwoord

Ontucht
Ontuchtige Handelingen
Kleindochter
Schade aan geestelijke ontwikkeling
Beschaamd vertrouwen
Emotionele schade
Aan zorg toevertrouwd

Organisatie

Rechtbank Oost-Brabant

Rechtbank Oost-Brabant, ECLI:NL:RBOBR:2015:7106, 4 december 2015

Datum

04 dec 2015

De rechtbank Oost-Brabant heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen maanden waarvan drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren wegens ontucht met zijn stiefkleindochter. De rechtbank oordeelt als volgt.

[slachtoffer] bevond zich in een afhankelijke positie van verdachte. Zij was immers aan zijn zorg toevertrouwd en was gelet op haar jeugdige leeftijd weinig weerbaar. Verdachte heeft hier voor zijn eigen gerief misbruik van gemaakt. Dergelijke gedragingen leiden vaak tot een gestoorde seksuele ontwikkeling van een kind en kunnen ernstige schade toebrengen aan de geestelijke ontwikkeling van slachtoffers. Dat dit ook bij [slachtoffer] speelt, blijkt uit haar slachtofferverklaring. Hieruit blijkt ook dat zij tot op heden emotionele schade ondervindt van de ontuchtige handelingen. Verdachte heeft door zijn handelen het vertrouwen dat kinderen in volwassenen mogen stellen ernstig beschaamd. Verdachte ziet de ernst van het door hem aan zijn slachtoffer aangedane leed onvoldoende in en bagatelliseert hetgeen is gebeurd tussen hem en [slachtoffer] . Dit kan bijdragen aan een moeilijke verwerking van de gebeurtenissen bij haar. De rechtbank rekent verdachte dit alles zwaar aan.”