Taal document

Datum

07 sep 2017

Documentsoort

Jurisprudentie

Thema

Land

Trefwoord

Vrijspraak mensenhandel
geen oogmerk uitbuiting
Kinderpornografische afbeeldingen

Organisatie

Rechtbank Noord-Holland

Rechtbank Noord- Holland, ECLI:NL:RBNHO:2017:7507, 7 september 2017

Datum

07 sep 2017

De Rechtbank Noord- Holland heeft op 7 september 2017 verdachte vrijgesproken van het ten laste gelegde mensenhandel. De rechtbank acht het niet bewezen dat er sprake was van oogmerk tot uitbuiting door de verdachte. Verdachte had geen oogrmerkt van (seksuele) uitbuiting van een echt persoon. Daarbij is van belang dat verdachte geen actie heeft ondernomen om verdachte opnieuw te bereiken na het contact met de voicemail of dat hij heeft geprobeerd een verblijfplaats voor haar te regelen. Verdachte heeft enkel chatgesprekken gevoerd. Uit de gesprekken kan niet worden vastgesteld dat deze in werkelijkheid enig gevolg hebben gekregen.

Daarentegen wordt verdachte wel veroordeeld voor het hebben van pornografische beelden van een minderjarige.

De rechtbank legt verdachte een gevangenisstraf op voor de duur van zevenenveertig dagen. Dertig dagen hiervan worden niet ten uitvoer gelegd. Verdachte heeft een proeftijd voor de duur van twee jaren waarbij een aantal algemene voorwaarden worden opgelegd.