Taal document

Datum

27 nov 2014

Documentsoort

Vreemdelingenrecht

Thema

Land

Trefwoord

Verblijfsvergunning
Mensenhandel
Ongewenstverklaring
Rechtmatig verblijf

Organisatie

Rechtbank Den Haag

Rechtbank Den Haag, ECLI:NL:RBDHA:2014:14649, 27 november 2014

Datum

27 nov 2014

'Evenmin volgt de voorzieningenrechter verzoeker in zijn stelling dat hij op grond van zijn aangifte van mensenhandel rechtmatig verblijf heeft verkregen. Immers, gedurende zijn ongewenstverklaring kon verzoeker geen rechtmatig verblijf hebben op grond van artikel 67, derde lid, Vw. Op grond van artikel 66a, zevende lid, Vw staat een inreisverbod niet in de weg aan het rechtmatig verblijf op grond van een (eerste) aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning asiel. Deze bepaling heeft echter geen betrekking op een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning regulier op grond van een aangifte van mensenhandel.'