Taal document

Datum

14 jun 2016

Documentsoort

Brieven van ministers en staatssecretarissen

Trefwoord

Kinderarbeid
Kinderhandel

Organisatie

Minister van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Reactie op de berichten over kinderarbeid onder Syrische vluchtelingen in Turkije en de gevolgen hiervan op de migratiedeal tussen de EU en Turkije

Datum

14 jun 2016

Brief van de minister van Buitenlandse zaken en de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de berichten over kinderarbeid onder Syrische vluchtelingen in Turkije en de gevolgen hiervan voor de afspraken tussen de EU en Turkije van 18 maart jl.